user_mobilelogo
Bi-seXual The Female dj Edition

Word lid!

Voor het registreren op onze site hanteren wij een paar regels. Dit doen wij om de garantie te kunnen geven dat de bezoekers gelijkgestemd zijn en respect tonen voor ieders zijn geaardheid. En om te voorkomen dat er haantjes of scorers op ons feest aanwezig zijn. Zie voor meer informatie BI-SEXUAL>Regels voor registreren